Våre tjenester

Vi tilbyr omfattende tjenester for bedrifter - se våre tilbud
iPhone
1. Registrering og etablering av foretak
Vi yter komplett bistand med registrering av foretak, herunder innhenting av alle nødvendige registreringsdokumenter (notardokumenter, nummer i Det statlige rettsregister – KRS, skatteidentifikasjonsnummer – NIP, organisasjonsnummer – REGON), nødvendige kontakter med offentlige organer og opprettelse av en grunnleggende bankkonto. Vi tilbyr etablering av virksomhet fra bunnen av for endelige innehavere eller salg av en allerede etablert virksomhet.
2. Kontakter med offentlige organer, bestilling av tillatelser
I tilfeller der en virksomhet krever bevillinger eller tillatelser av noen slags, tar vi oss av hele dokumentasjons- og formelle prosessen som er nødvendig for at den bestemte tillatelsen eller bevillingen tildeles.
3. Kontakter med banker, hjelp med opptak av kassekreditt
Vi driver forhandlinger på vegne av våre kunder, gir rådgivning og utarbeider rapporter om sektoren av kommersielle banker i Polen for å gjøre det lettere for kundene å velge en bank best tilpasset type virksomhet. Vi har stor erfaring med opptak av kreditt og tilknyttede produkter (som sikkerhetsstillelse, remburs, dokumentinkasso, leasing) i over 20 polske banker. Vi tar oss av hele prosessen for kreditering: fra kontakter med den utvalgte banken gjennom den formelle prosessen, dokumentasjon og forhandlinger, til signering av den endelige avtalen og bevilgning av kreditt.
4. Utarbeidelse av bransje- og sektorrapporter
Vi lager bransje- og sektorrapporter som gir full oversikt over situasjonen i den bestemte bransjen i Polen, opplysinger om konkurrerende foretak, utviklingsperspektiver og farer. Vi spesialiserer oss i bransjer som vi har mest erfaring med og som utgjør fundamentet for den nord-polske økonomien – maritim og verftsindustri, transport/logistikk/spedisjon, jordbruk, fiske-, mat- og prosessindustri, offshore, energi- og petroleumsindustri, metall- og treindustri, møbelindustri, bygg og anlegg, bolig- og næringsbygninger, hoteller, banker og finanser.
5. Valg og formidling av forretningspartnere
Ut fra våre brede og langvarige forretningskontakter og relasjoner i Nord-Polen, er vi i stand til å finne fort og effektivt passende forretningspartnere og kontrahenter for dere, starte samtaler og forhandlinger om f.eks. kjøp/salg av varer og produkter, produksjonsoppdrag, bredere samarbeid, til og med kapitalinvestering.
6. Gjennomføring av fusjoner og overtakelser
Takket være vår mange års erfaring og praksis i slike transaksjoner, kan vi tilby profesjonell bistand, service og rådgivning knyttet til viktigste etapper i fusjon eller overtakelse: strukturering av transaksjonen, valg av formål, selskapsgjennomgang, forhandlinger, utarbeidelse av rettslige og skattemessige rammer for transaksjonen, dokumentasjonen og sluttføring av transaksjonen.
7. Bokføring og regnskap
For våre kunder tilbyr vi også tjenester i bokføring – både forenklet (bokføring av inntekter og utgifter) og full regnskapsføring. Takket være vår lange erfaring med slike tjenester har vi fått et veldig godt rykte blant mange tilfredsstilte kunder.
8. Juridisk og skattemessig bistand
Vi yter også juridisk og skattemessig rådgivning. Takket være vår lange erfaring og spesialisering, er vi eksperter i økonomisk rett.
9. Andre tjenester
Fleksibilitet, innovativitet og omhu for tilfredsstillelse av våre kunder er våre kjennetegn. Hvis dere har behov for forretningstjenester som går utenfor rammene beskrevet overfor, vil vi gjerne ta oss av dem.
Kontakt oss