fordeler og fordeler

Polen har vært medlem i EU siden 2004 og ligger i Sentral-Europa, mellom Tyskland og tidligere sosialistiske republikker (Ukraina, Hviterussland, Litauen). Landet har et areal på over 0,31 mill. kvm som gjør det til Europas niende største land. Polen har nesten 39 mill. innbyggere og ligger på sjette plass i EU med hensyn til innbyggertallet, dessuten er det EUs sjette største økonomi og har en av verdens fortest utviklende økonomier (21. plass).

Ifølge Fredsindeksen for 2015 er Polen et av de fredeligste landene i verden med 19. plass bland land der fredeligheten er på "veldig høy"-nivået. At Polen er et godt land å investere i, er best bekreftet med data fra Polens Nasjonalbank som viser verdien av utenlandske direkteinvesteringer (FDI stock) som på slutten av 2014 utgjorde 171,7 mrd. EUR.

Det at Polen er et attraktivt land for investeringer
er resultat av ulike faktorer – de viktigste er:

MAKROØKONOMISK STABILITET

et modent parlamentarisk demokrati, et uniformt lov- og skattesystem, sunn offentlig finansiering, økonomisk stabilitet og forutsigbarhet.

INFRASTRUKTUR

betydelig tilstrømning av offentlige (EU) og private midler i løpet av de siste 25 årene har gjort det mulig å gjennomføre mange nye infrastrukturelle investeringer og moderniseringer, spesielt knyttet til bil- og jernbanetransport, havner, flyplasser, energisektoren, telekommunikasjon, hoteller, kontorer og mange andre områder.

STERKT INTERNE MARKED OG ENKEL TILGANG TIL MARKEDER I EU

det interne markedet har nesten 39 mill. konsumenter, mens landets perfekte beliggenhet sikrer enkel tilgang for bedrifter og investorer til markedene i EU (nesten 500 mill. konsumenter) og et godt utgangspunkt til å erobre andre markeder i Sentral- og Øst-Europa.

LAVE ARBEIDSKOSTNADER OG GUNSTIGE DRIFTSKOSTNADER

med lave arbeidskostnader kan man ha konkurransedyktige priser på sine produkter, mens moderne teknologi og maskiner og ikke minst god kundeservise står for høy kvalitet. Andre kostnader ved næringsvirksomhet er også veldig lave i forhold til tilsvarende kostnader i Vest-Europa i Skandinavia.

UTDANNEDE OG ARBEIDSVILLIGE ARBEIDSTAKERE

en sjeldent truffet blanding av ambisjon, arbeidsvillighet og foretaksomhet skiller polske arbeidstakere fra andre land i Sentral- og Øst-Europa. Tallrike universiteter og høyskoler garanterer tilgang til et stort antall velutdannede studenter i alle fag, spesielt teknikk og IKT.

Grunnleggende økonomiske opplysninger (etter Polens Statistikkbyrå GUS)
GUS GUS GUS GUS GUS
Mer
Business in Polen

Transportinfrastruktur

Image

Med sin sentrale beliggenhet i Europa, spiller Polen en unik rolle i det paneuropeiske transportsystemet. Takket være dette har landet moderne og gunstige vei-, jernbane- og flyforbindelser med alle medlemslandene i EU og gir gode muligheter for handel med EUs østlige naboland. De største polske havnene ved Østersjøen (Szczecin, Gdynia og Gdańsk) har forbindelser med viktigste havner i hele verden. Derfor er Polen et perfekt sted for bedrifter som opererer i det europeiske markedet, de østlige markedene og i hele verden.

Flytransport

transport lotniczyPolen har i dag 11 internasjonale flyplasser: i Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław, Szczecin, Łódź, Bydgoszcz, Rzeszów og Zielona Góra. Takket være hyppige forbindelser operert av største flyselskaper og billige flyreiser, kan man nå de fleste stedene i Europa i 2 timer. Rębiechowo-flyplassen i Gdańsk er betjent av slike store flyselskaper som: Norwegian Air Shuttle, WizzAir, Ryanair, Airberlin, AirBaltic, FinnAir, Lufthansa, LOT, SAS, SwissAir.

Flyplassen i Gdańsk har direkte forbindelser med 9 flyplasser i Norge: Trondheim, Molde, Ålesund, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Olso – Torp, Oslo – Rygge, Oslo – Gardermoen. Hver uke går det noen dusin fly mellom Gdańsk og disse norske byene.

Veitransport

transport drogowy
Det er lett å bevege seg mellom de viktigste polske byene takket være et nettverk av motorveier:
 • fra nord til sør (A1-motorveien) – fra Gdańsk/Gdynia gjennom Łódź og Katowice til Polens sørlige grense mot Tsjekkia
 • fra vest til øst:
  • A2-motorveien i Midt-Polen – fra Frankfurt an der Oder gjennom Poznań, Łódź og Warszawa til Polens østlige grense mot Hviterussland
  • A4-motorveien i Sør-Polen – fra grensen mot Tyskland gjennom Wrocław, Katowice og Kraków til Polens østlige grense mot Ukraina
Det foreligger planer om å bygge ca. 2000 km motorveier og 5300 km ekspressveier i Polen.

Jernbanetransport

transport kolejowyPolen er kjennetegnet av en av verdens største jernbane-tetthet med samlet lengde på over 20.000 km. Et viktig element av dette nettverket er tallrike terminaler for biltog, containerterminaler, omlastingsstasjoner og -ramper ved den østlige grensen av Polen (innenfor rammen av bredspor-forbindelser med Russland og SUS-landene). EU-midler tildelt Polen som en del av EUs samhørighetsprogram vil gjøre det mulig å gjennomføre komplett modernisering og forbedring av både spor og togvogner inntil 2020. I 2014 åpnet et nasjonalt jernbaneselskap – PKP SA – et nettverk av hurtiggående, moderne passasjerforbindelser (såkalt Pendolino) mellom hovedstaden og Polens største byer (Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Katowice, Kraków). Pendolino går i over 200 km/t, slik at reisen fra Gdańsk til Warszawa tar under 3 timer – man sikter på å redusere reisetiden videre til 2,5 timer.

Sjøtransport

transport morskiPolens viktigste havner – Gdańsk, Gdynia, Szczecin og Świnoujście – ved den sørlige kysten av Østersjøen ligger gunstig i den internasjonale Nord-Sør europeiske transportkorridoren. Alle havnene har moderne infrastruktur, adskilte containerterminaler, terminaler for bulk- og stykkgods, ro-ro og passasjerterminaler, omlastingsterminaler for drivstoff, plasser, lagre og tollagre. I de siste årene har man lagt merke til en betydelig økning i antallet containere som omlastes her – et tegn på at de polske havnene blir mer og mer attraktive og konkurransedyktige. Tildeling av EU-midler for modernisering og utvikling av havninfrastrukturen vil gjøre det mulig å øke denne konkurransedyktigheten enda mer i løpet av noen få år. Direkte fergeforbindelser med Norge er operert av tyske og danske ferger.

Mynt og banker

Myntenheten i Polen er Ny Polsk Zloty (PLN), introdusert 1. januar 1995 da Polens Nasjonalbank erstattet den gamle zloty (PLZ) med PLN med forholdet 10.000 PLZ til 1 PLN. PLN er vanligvis forkortet til "zł". Zloty er fullt konvertibel og kan veksles på vekslingskontorer og i banker. Aktuelle viktigste valutakurs er:

0,46

NOK/PLN

4,30

EUR/PLN

4,00

USD/PLN

Dagens renteføtter er lavere enn noensinne (referanserenten er på 1,50% pr. år) og gjenspeiler den økonomiske situasjonen i EU. Lave renteføtter har innflytelse på økonomisk vekst og stimulerer Polens økonomiske utvikling.

Det polske banksystemet er basert på ca. 50 kommersielle banker og nesten 70% av disse er datterbanker av utenlandske selskaper. Banksektoren er preget med stor konkurranse og de enkelte bankene kommer stadig vekk med nye attraktive tjenester av veldig høy kvalitet på det europeiske nivået. Bankene tilbyr et bredt, moderne utvalg av tjenester, bl.a.: konti i PLN og valuta, innskudd i PLN og valuta, innelands- og utenlandsbetalinger, drifts- og investeringskreditter, produkter knyttet til internasjonale handelstransaksjoner (remburs, dokumentinkasso) både i PLN og valuta.

Det polske kapitalmarkedet består av mange moderne, konkurransedyktige bedrifter og institusjoner, de viktigste blant dem er: Giełda Papierów Wartościowych ("Verdipapirbørset" – grunnleggende marked), New Connect (alternativt marked) og CeTo (uregulert marked), samt meglerhus, investeringsselskaper, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, verdipapir- og pensjonsfond, overføringsagenter, clearing-houses og depotmottakere. Alle disse aktørene på kapitalmarkedet er under tilsyn og kontroll av Det Polske Finanstilsynet.

Lovgivning og skattsystem

Polens rettslige system er basert på kontinental lov med sterk påvirkning av det tyske og franske lovsystemet. Lovgivningen baserer på følgende elementer:

 • grunnloven
 • lover
 • ratifiserte internasjonale avtaler
 • forordninger

Den dømmende makt utøves av:

 • Høyesteretten
 • alminnelige domstoler i første og andre instans, ankedomstoler
 • forvaltningsdomstoler

Polen er et lovmessig stabilt land, selv om det fortsatt finnes mange områder der det er behov for videre utvikling og forbedring (bl.a. effektiviteten av domstoler, for mye byråkrati i offentlige organer, kompleksitet av en del forskrifter).

law

Polen har et stabilt og klart skattesystem, basert på to typer skatt:

 • direkte:
  • skatt på personinntekt (PIT – Personal Income Tax)
  • bedriftsskatt (CIT – Corporate Income Tax)
  • eiendomsskatt
  • andre (skatt på jordbruk, dokumentavgift, skatt på mineralutvinning)
 • indirekte
  • merverdiavgift (VAT – Value Added Tax)
  • særavgift
  • skatt på lotterier og veddemål

Grunnleggende skatteprosenter for mest relevante skatter er:

 • skatt på personinntekt (PIT) – 18% (ved en årlig inntekt på under eller 85 528 PLN) og 32% (ved en årlig inntekt på over 85 528 PLN). Det finnes mange ulike fradrag i denne typen skatt.
 • bedriftsskatt (CIT) – 19%. Det finnes mange ulike fradrag i denne typen skatt. Blant de viktigste er mulighet til å dekke underskudd med inntekter fra fem følgende regnskapsår, med den forutsetning at fradraget i ett enkelt regnskapsår ikke kan overskride 50% av underskuddet.
 • eiendomskatt – skatteprosenten fastsettes hvert år av kommunestyrer og er generelt ikke høy (subjektivt sett ganske lav :-)).

Arbeidskraft

Polen har over 450 institusjoner som tilbyr høyere utdanning av ulike typer (universiteter, høyskoler for teknikk, økonomi, jordbruk, medisin, pedagogikk, kunst, maritime fag). Disse institusjonene ansetter over 90.000 lærere og forelesere som formidler sin kunnskap til nesten 1,7 mill. studenter.

Ifølge Eurostat, utgjør gjennomsnittlig arbeidskostnad i Polen omtrent 25-35% av gjennomsnittet i Vest-Europa (8,4 EUR vs. 24,6 EUR). Sammenliknet med skandinaviske land virker tallene enda mer attraktiv, siden arbeidskostnaden i Polen er fem ganger lavere enn i Skandinavia (ca. 40 EUR). Resultatet blir litt utjevnet hvis man tar i betraktning gjennomsnittlig arbeidseffektivitet, som i Polen er lavere enn EUs gjennomsnitt.

office

Enkel drift av virksomhet

Det polske rettslige systemet tillater følgende organisasjonsformer:

icon ENKELTPERSONFORETAK

Enkeltpersonforetak er et foretak drevet og representert av en enkel innehaver, som er en fysisk person. Innehaveren har utelukkende og ubegrenset ansvar for foretakets forpliktelser, også med sin private formue.

icon "SIVILSELSKAP" (S.C.)

Denne typen selskap er basert på en kontrakt mellom deltakere som forplikter seg til å arbeide mot et felles økonomisk mål. Som regel betaler alle deltakere samme innskudd. Alle deltakerne har solidarisk ansvar for selskapets forpliktelser.

icon GENERELT PARTNERSKAP (S.J.)

Dette er en form for partnerskap som ikke er en juridisk person og derfor kan enhver av deltakerne ha rett og plikt til å representere foretaket. Alle deltakerne hefter for foretakets forpliktelser med hele sin formue, uansett betalt innskudd.

icon KOMMANDITTSELSKAP (SP.K)

Dette er en form for partnerskap der minst én deltaker hefter overfor kreditorer for selskapets forpliktelser med hele sin hele formue (kommandittister) og minst én deltaker har begrenset ansvar.

icon KOMMANDITTAKSJESELSKAP (S.K.A.)

Dette er et selskap som er en juridisk person der minst én deltaker hefter overfor kreditorer for selskapets forpliktelser med hele sin hele formue (kommandittister) og minst én deltaker er aksjonær. Et slikt selskap må ha en kapital på minst 50.000 PLN.

icon SELSKAP MED BEGRENSET ANSVAR (SP. Z O.O.)

Et handelsselskap etablert av en eller flere personer (enheter), såkalte partnere, som ikke hefter personlig for selskapets forpliktelser. Et slikt selskap må ha en kapital på minst 5.000 PLN, inndelt i andeler på minst 50 PLN. Et selskap med begrenset ansvar har regnskapsplikt i henhold til den polske regnskapsloven. Selskapet ledes av et styre.

icon AKSJESELSKAP (S.A.)

Et aksjeselskap er et selskap der medlemmer har betalt inn en aksjekapital fordelt på aksjer med samme pålydende verdi. Aksjekapitalen må ikke være mindre enn 100.000 PLN. Aksjene eies av aksjonærer som ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Et aksjeselskap har regnskapsplikt i henhold til den polske regnskapsloven. Selskapet ledes av et styre og et representantskap.

Norske og skandinaviske foretak som driver virksomhet i Gdańsk, Gdynia i Sopot.

Norsk-eide (bare største firmaer)

 • DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o. (DNV GL AS)
 • ICD POLSKA Sp. z o.o. (ICD Industries AS)
 • OYATEL POLAND Sp. z o.o. (Oyatel AS)
 • TTS POLAND Sp. z o.o. (TTS GROUP ASA)
 • PENTAGON FREIGHT SERVICES Sp. z o.o. (ENTAGON FREIGHT SERVICES AS)
 • HG SOLUTIONS Sp. z o.o. (HAREID ELEKTRISKE AS)
 • JOTUN POLSKA Sp. z o.o. (JOTUN A/S)
 • NST POLSKA Sp. z o.o. (NORSK SVEISETEKNIKK AS)
 • TRITEC PRODUCTION Sp. z o.o. (TRITEC AS)
 • CESLERA SP Z O O (ULSTEIN INTERNATIONAL AS)
 • ARTIC PERSONAL GDAŃSK LIMITED Sp. z o.o. (ODIN GROUP AS)
 • SUBEL CONSULTING POLSKA Sp. z o.o. (BEL INVEST ZUG)
 • TALGO POLSKA Sp. z o.o. (TALGO INVEST AS)
 • BOA MARINE SERVICES Sp. z o.o. (TAUBATKOMPANIET AS)
 • MARITIME POLAND Sp. z o.o. (MARINACC AS)
 • NORDIC SERVICES Sp. z o.o. (FORETAKSUTVIKLING AS)
 • PREMIUM SEAFOOD Sp. z o.o. (TOMABELL AS)
 • FIREWOOD CENTER Sp. z o.o. (BALTICA INVEST AS)
 • HOOVER CONTAINER SOLUTIONS Sp. z o.o (CONSULT SUPPLY AS)
 • NATIONAL OILWELL VARCO POLAND Sp. z o.o. (Hydralift AS)
 • NORWOOD Sp. z o.o. (H VINDUET FJERDINGSTAD AS)
 • IKM TESTING POLAND Sp. z o.o. (IKM Testing AS)
 • NOVA PRINT POLAND Sp. z o.o. (NOVAGROUP AS)
 • ULSTEIN POLAND LTD Sp. z o.o. (ULSTEIN MEKANISKE VERKSTED HOLDING ASA)
 • NFM PRODUCTION Sp. z o.o. (NMF GROUP AS)
 • TECO MARITIME POLAND Sp. z o.o. (NORDIC MADE AS)
 • DYNAMIC PRECISION Sp. z o.o. (DYNAMIC PRECISION AS)
 • CHROMECRM Sp. z o.o. (HOLDIT AS)
 • BANQSOFT Sp. z o.o. (BANQSOFT AS)
 • PROFF INVESTMENT Sp. z o.o. (PER AARSKOG EIENDOM AS)
 • SEAGULL MARITIME Sp. z o.o. (SEAGULL AS)
 • JB POLSKA Sp. z o.o. (JB TRADING AS)
 • NORWAY BOATS Sp. z o.o. (NORDKAPP INVEST AS)
 • OPEN INVESTMENTS Sp. z o.o. (OLSEN GRUPPEN AS)
 • SRS POLSKA Sp. z o.o. (VHF GROUP AS)
 • UNITEAM POLAND Sp. z o.o. (UNITEAM VEST AS)
 • JEKA INVESTMENTS Sp. z o.o. (RYGGEFJORD AS)
 • SIEM OFFSHORE Sp. z o.o. (SIEM OFFSHORE INVEST AS)

Svensk-eide (bare største firmaer)

 • SCANIA AB
 • NORDEA BANK AB
 • Gerdins Cable
 • BE GROUP AB
 • BORGA GROUP AB
 • LEGALETT INTERNATIONAL AKTIEBOLAG
 • HYDROSCAND GROUP AB
 • ENCITECH AB
 • SVEVIA AB
 • Gunnebo Industries
 • VILOKAN AIRCRAFT DEICING FLUID SOLUTIONS AB
 • POLIMA AB
 • Llentabhallen
 • EKMAN GROUP
 • NG LARSSON TEKNIK AKTIEBOLAG
 • PANLINK AB
 • EGAIN INTERNATIONAL AB
 • SCANDIC HOTELS AB

Dansk-eide (bare største firmaer)

 • PLAST TEAM AS
 • FLUGGER AS
 • JYSK HOLDING A S
 • FURUNO DANMARK A S
 • ARLA FOODS A M B A
 • ALLER AQUA GROUP A S
 • BERENDSEN AS
 • DOVISTA A/S
 • DAKO A S
 • SONDEX HOLDING A S

Finsk-eide (bare største firmaer)

 • WARTSILA TECHNOLOGY OY AB
 • FISKARS EUROPE HOLDING OY AB
 • OY BEWESHIP AB
 • MEDIALUX OY
 • KEMIRA EUROPE OY
 • METSALIITTO OSUUSKUNTA
 • KUUSAKOSKI OY
 • FINNLINES OYJ
 • PROMECO GROUP OY
 • ALTEAMS OY
Kontakt oss